Respectam cu strictete confidentialitatea datelor clientilor nostri si ne angajam sa nu transmitem datele personale ale acestora catre terti si sa le folosim exclusiv in scopul pentru care au fost introduse (adica pentru efectuarea comenzii) si pentru informari comerciale cu privire la activitatea acestui magazine online.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice iTrend Store Hungary Kft. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectării datelor este reclamă, marketing si publicitate,servicii de comunicaţii electronice si comert on-line.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, parteneri contractuali ai Operatorului, furnizorii de servicii şi bunuri.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre iTrend Store Hungary Kft., asistenta clienti (Email de contact: info@itrend.store, Adresa de corespondenta: Gyomroi út nr 89, 1183, Budapest, Hungary) De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Nu incurajam SPAM-ul, nu furnizam adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu oferim, nu comercializam, nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site si nu divulgam adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

itrendstore.ro respecta legile in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastra personale vor fi folosite numai în scopul  pentru care au fost introduse (efectuarea si livrarea comenzilor). Informatiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea comenzilor, eventualele promotii, etc. iTrend Store Hungary Kft. nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu incurajaza spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora. Orice utilizator are posibilitatea sa stearga din baza de date adresa de e-mail furnizata.

Pentru confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra, inregistrarea si autentificarea pe itrendstore.ro implica o parola. Sunteti responsabil de pastrarea in siguranta a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfasurata sub numele dumneavoastra de utilizator fiind integral in responsabilitatea dumneavoastra. Sunteti de acord sa ne instiintati imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizata sub numele dumneavoastra de utilizator.